Mijn visie en werkwijze
         

          Het lichaam is een buitengewoon intelligent systeem met een groot zelfherstellend vermogen.
          Fysieke en mentale blokkades kunnen dit herstel echter in de weg staan. De behandeling zal zich
          dan ook voornamelijk richten op dit herstellend vermogen. Vanuit deze visie zal mijn werkwijze volgen.
                                                                                       
          Vandaar dat ik werk met als uitgangspunt:   Samen in balans   
                                                                                                      
                                                                                       
           Werkwijze
           Fysiotherapiepraktijk Wil Joosten is een kleinschalige praktijk, waarbij u alleen door mij behandeld
  wordt gedurende een werksessie van 30 minuten. Hierdoor wordt uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd.
  Persoonlijk contact staat bij mij hoog in het vaandel.
 
 Concreet betekent dat:
 1. Ontspannende mobilisatie- / stabilisatie- / massage- en co√∂rdinatietechnieken.
 2. Oefentherapie a.g.v. stoornissen in houding en /of bewegend functioneren,
     gericht op blessures van spieren-gewrichten-banden-pezen.
 3. Oefentherapie gericht op stoornissen in functie m.b.t. zenuwstelsel - bloedvaten - hart en longen.
 4. Fysiotherapie en sport => Behandeling - scholing en adviseren in sport en bewegen m.b.t. uw klachten.