Samenwerking
 

 
Als praktijkhouder heb ik een intensief contact met andere fysiotherapiepraktijken in de gemeente Geldermalsen.
Hierdoor ontstaat er een nog breder aanbod fysiotherapeutische zorg en ondersteuning. Mijn praktijk heeft afspraken
gemaakt met Fysio-/Manueel therapeut Paul van Grootel. Wanneer u voor een behandeling op manueel gebied in
aanmerking komt, krijgt u een doorverwijzing naar de praktijk van Paul van Grootel.